Skolióza

Skolióza – co to je?

Slovo „skolióza“ je odvozeno od řeckého slova „skoliosa“, což znamená „křivý, pokřivený“. Je to chorobné vychýlení páteře do strany. Toto vykřivení je spojeno s rotací a často i s otočením těl obratlů kolem dlouhé osy na straně vykřivení. Při lékařském vyšetření je zakřivení páteře měřeno ve stupních podle tzv. „Cobbova úhlu“. O skolióze mluvíme když je zakřivení páteře nad 10 stupňů. Deformita postihuje zejména ženy a těžkou formou trpí asi 3 procenta populace.

Příčina vzniku onemocnění.

Nejčastější známé příčiny skoliózy jsou:

 • dlouhodobé blokové postavení páteře, zejména jako důsledek nesprávné pozice pánve a kostrče
 • degenerativní onemocnění obratlů páteře
 • genetická dispozice
 • dětské nemoci – rachitida, osteomalace
 • důsledek úrazu páteře nebo hrudníku
 • následek operace hrudníku
 • součást jiného onemocnění, například „Marfanovho syndromu“
 • skolióza vyvinutá v děloze – je přítomna již při narození dítěte
 • skolióza jako následek svalové dystrofie nebo mozkové obrny

Více než 80% případů tohoto onemocnění představuje neznámá příčina onemocnění, tzv. idiopatická skolióza. Většinou se objevuje v dětství ve věku od 6-18 let.

Dělení skoliózy:

Skoliózu podle možností léčení dělíme na:

 • funkční
 • strukturální

funkční skoliózy je možné během léčení vrátit aktivně páteř do správné polohy, protože její poloha ještě není pevně fixována. V takových případech do velké míry dokáže k nápravě pomoci zejména chiropraxe a po ní následující speciální cvičení, např. SM-systém.

Skolióza strukturální, tedy fixována, je taková, kde možnost návratu do správných pozic je pro páteř již téměř nemožná a v tomto případě se často přistupuje k operačnímu zákroku.

Skolióza ve věku 6 až 18 let tvoří přibližně 80% všech případů onemocnění. V tomto věkovém rozpětí dochází obvykle k rychlému růstu dítěte, což je důvod, proč sledování křivky páteře v této fázi by mělo být důsledné a rodič by měl mít přehled jak se kostra dítěte vyvíjí.

Dělení skoliózy podle stupně zakřivení – „Cobbova stupnice“:

1. stupeň A do 10 ° / nepovažujeme za onemocnění /
1. stupeň B do 30 °
2. stupeň do 60 °
3. stupeň do 90 °
4. stupeň nad 90 °

sklony CZDělení skoliózy podle místa zakřivení:

 • Hrudní skolióza je zakřivení ve střední (hrudní) části páteře.
 • Bederní skolióza je zakřivení v dolní (bederní) části páteře.
 • Kompenzována skolióza je zakřivení, které zahrnuje obratle bederní i hrudní páteře.

Příznaky a průběh onemocnění.

Skolióza zejména u dívek, ale i chlapců ve věku od 8 – 14 let, má typický projev, kdy vyčnívá pravá zadní část hrudníku a bederní páteř  je vychýlená doleva. U dospívajících jedinců je křivka typická tím, že je předsunuté pravé rameno, odstává pravá lopatka, je vysunutý pravý bok a páteř je nejen vybočená do strany, ale i pootočená kolem své osy. Častým projevem skoliózy je stav, kdy je jedno rameno výš a některá lopatka vyčnívá.

Příznaky skoliózy:

 • jedno rameno je vyšší než druhé
 • v příčné ose je nerovná pánev a trup je vytočený do strany
 • vyčnívá jedna lopatka
 • páteř při pohledu na dorzální výběžky obratlů je vychýlena do strany / stran /
 • při těžších stavech je často zkrácený trup
 • při těžších stavech se objevují funkční poruchy vnitřních orgánů nebo dýchací potíže

Diagnostika onemocnění.

dievca bolest

Diagnóza v lékařské praxi je založena na fyzikálním vyšetření a zhotovení rentgenového snímku páteře. Lékař / ortoped / na základě snímku páteře stanoví stupeň a vážnost skoliózy a identifikuje odchylky, případně další anomálie páteře.

Občas se stává, že v útlém věku dítěte tento problém deformace páteře může zůstat nepovšimnut. Pokud má dítě dispozice na skoliózu a tato není odhalena včas, může to mít velmi těžké následky na celý zdravotní stav dítěte až do daleké budoucnosti. V některých případech při prudkém růstu se nežádoucí křivka změní i o 10 stupňů za 6 měsíců. Tehdy dítě doslova roste do skoliózy, čili výška se nezvyšuje, ale pouze se křiví záda. Při těžkých skoliotických stavech se žebra posouvají, hrudník se deformuje a mění svůj tvar. Orgány se v stísněných místech zmenšují a naopak v jiných místech chorobně rostou a při těžkých stavech může docházet až ke kolapsu těchto orgánů.

hyperkyfoza CZHyperkyfóza – kulatá záda.

Hyperkyfóza má svůj vrchol nejčastěji na úrovni 6 až 8 hrudního obratle. Je projevem více faktorů a jak i skolióza mívá často příčinu v nesprávné pozici pánve a kostrče. Důsledkem je nesprávné držení těla s předkloněným hrudníkem (často jako kompenzace bederní hyperlordózy). Tato poloha je u postižených jedinců nejrozšířenější. V této poloze však dochází k oslabování břišního svalstva, a taky k jednostrannému zatěžování plotének, jejichž přední část je stále stlačována, zadní část vytahována a následkem je jednostranné opotřebení. Mezi hlavní příznaky patří odstávající lopatky, hlava v předklonu, zploštělý hrudník a dopředu stažené ramena.

Hyperlordóza.

Hyperlordoza CZJejí projevem je nadměrné prohnutí v bederní, nebo v krční páteři. Vychýlení páteře jsou přirozené a pro tělo důležité, protože splňují funkci tlumení otřesů. Pokud však úhel zakřivení příliš vzroste, může to způsobovat problémy. V případě, že předozadní zakřivení přesáhne únosnou míru, mluvíme o hyperlordóze. Někdy je abnormální zakřivení tak velké, že se začnou dotýkat a poškozovat hřbetní výběžky obratlů a při tomto nesprávném úhlu se deformují i meziobratlové ploténky. Vzniká tak i větší riziko protruzi a hernií těchto plotének.

Vyrovnaná kyfóza a lordóza.

Jsou to nedostatečné zakřivení páteře. Člověk má páteř rovnou jako „pravítko“ – chybí prohnutí v bederní páteři a většinou vyčnívají obě lopatky.

Kdy a kde mám hledat pomoc?

Jelikož skolióza nevzniká ze dne na den, má každý, ať už rodič dítěte, nebo dospělý jedinec, který se rozhodne tento problém řešit, dostatek času na zvážení možností léčby. V první řadě samozřejmě každý navštíví lékaře a minimálně zkonzultuje daný stav, aby věděl jaká je situace s páteří. Poté následuje léčba podle doporučení lékaře a uvážení pacienta, nebo rodiče postiženého dítěte. Doporučení pro ty, kteří mají zájem o skutečné řešení daného stavu je navštívit v první řadě zkušeného chiropraktika, který odstraní funkční blokace páteře a pánve. Chiropraktické ošetření by mělo skutečně předcházet všechny ostatní terapie. Je velmi důležité, aby páteř a všechny klouby byly uvolněny, protože až tehdy má význam pokračovat v léčbě cvičením nebo rehabilitací. Dokonce i případná operace může být a skutečně i je bezpečnější a úspěšnější. Je skutečně na zvážení a je nesmírně důležité vzít v úvahu všechny možnosti a efektivitu léčby, a vybrat tu správnou, aby to byla v daném stavu a případě ta nejlepší možná volba.

 cvic.skolioza 2

Můžeme se vyhnout, nebo předcházet tomuto onemocnění?

Zásadní věc pro každého jedince je citlivost k sobě samému a schopnost správně zhodnotit svůj zdravotní stav na všech úrovních. I pro rodiče, který má nemocné dítě  a vidí, že to není v pořádku je to náročná situace. Nastolení zdravého životního stylu, vyváženost duchovních, duševních a fyzických aktivit jsou tou správnou cestou k udržení zdraví. Správné sportovní aktivity, otužování a aktivní pobyt v přírodě vedou k posílení energetiky těla a svalstva, což příznivě ovlivňuje zdravotní stav a také samotnou statiku páteře. Je podstatné udržovat celou páteř v perfektním stavu, ať už vhodným cvičením, nebo samozřejmě i pravidelným chiropraktickým ošetřením.

Pridaj komentár