Léčba

Léčba skoliózy

Klasická léčba. 

V klasické medicíně se využívají tři léčebné metody. Jejich výběr záleží na několika faktorech, jako jsou velikost a druh deformace páteře, věk, pohlaví a při mladistvých růstová rychlost, stupeň vývoje pohlavních znaků a jiné. První metodou je léčebná tělesná výchova, následuje léčba korzetem se současnou léčebnou tělesnou výchovou a při neúspěchu dvou předchozích metod a při jednoznačné potřebě následuje operace skoliózy.

Zobrazovací metody ve zdravotnictví.

Utrazvukové vyšetření.
Při tomto vyšetření jsou využívány ultrazvukové vlny, které procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů.Odražené vlny lze počítačem převést do formy obrazu.Metoda je vhodná zejména na vyšetřování měkkých částí – šlach, kloubního pouzdra, přítomnosti tekutiny atd.

RTG – Rentgenové vyšetření.
Patří mezi základní vyšetřovací metody a využívá se k zobrazení celého těla.Je založeno na vlastnostech záření, které proniká přes lidskou tkáň.Výsledný stínový obraz závisí na tom, jak tkáně pohlcují RTG záření.Čím je absorpce větší, tím je obraz světlejší.

MR – magnetická rezonance.
Je vyšetřovací metoda, využívající k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader.Metoda je populární pro vysokou kvalitu obrazů bez použití radiačního záření (která se používá při RTG, CT nebo v nukleární medicíně).

mag.rezonancia

Zatím nejsou známé žádné škodlivé účinky pro pacienta při standardních diagnostických vyšetřeních.Můžeme říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější vyšetřovací metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání, jako mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů.Tato metoda spočívá v tom, že pacient si lehne do velkého supravodivého magnetu a tam je vystaven elektromagnetickým vlnám.Jím se aktivují protony atomů vodíku přítomné v tkáních lidského těla.Počítač promění signály na obrazy tkání a orgánů.Celý proces je bezbolestný a poměrně neškodný.

CT – počítačová tomografie.
Tato metoda umožňuje pořizovat fotografie těla v zhruba půl centimetrových řezech.Dodnes je velmi často využívána a patří ke klíčovým diagnostickým metodám.CT-vyšetření umožňuje zachytit detaily o velikosti kolem 5 mm a tím, že dokáže lidské tělo zobrazit v jednotlivých vrstvách, pomáhá odhalovat obtížně zjistitelné vnitřní změny.Na rozdíl od MR je to výrazně levnější forma zobrazování.CT-vyšetření kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým vyhodnocovacím systémem.Samotný přístroj vypadá jako tunel, který je propojen s počítačem – vyhodnocuje snímky z přístroje a skládá je do jednoho celku.

EMG – Elektromyografie.
Elektromyografie je vyšetření zachycující elektrickou aktivitu svalů.Ověřuje se jejich stav a správné nervové zásobení – inervace.Jde v podstatě o zjišťování elektrických změn vznikajících ve svalové tkáni a nervových vláknech.Tyto změny je možno zachytit jehlovými elektrodami zavedenými pod povrch kůže nebo povrchovými elektrodami přilepenými na kůži.Informace z kontaktních elektrod nebo z EMG jehly se zpracuje v počítači a provede se ve formě křivky na monitor počítače, respektive ve formě zvukového signálu na reproduktory.Grafický záznam elektrických změn ve svalu se nazývá elektromyogram.Přístroj, kterým registrujeme nervové a svalové potenciály se nazývá elektromyograf.

Jaké faktory určují léčbu skoliózy?

  •  věk pacienta
  •  kostní věk (zrání kosti není vždy stejné jako biologický věk)
  • stupeň zakřivení
  • umístění křivky v páteři
  • pohlaví pacienta
  • křivka zhoršení za určité období
  • přidružené symptomy, jako je bolest zad nebo dýchací problémy

V 90 procentech případů jsou skoliotické křivky mírné a nevyžadují aktivní léčbu. U dětí během aktivního růstu, je velmi důležité, aby byly sledovány křivky změn páteře a prováděly se periodické prohlídky podle potřeby. Zvýšení deformity páteře je posuzováno ortopedem, který určí, zda je v daném případě nutná aktivní léčba.

Možnosti léčby deformit páteře v klasické medicíně.

Možnosti léčby skoliózy spadají do následujících hlavních kategorií:

Rehabilitační a podpůrná léčba.
Svalstvo zad se dá pozitivně ovlivnit rehabilitací a správným cvičením. Při menším zakřivení, se doporučuje léčebný tělocvik, zaměřený na uvolnění a strečink zkrácených svalů, posílení svalového korzetu, hlavně břišního a mezi lopatkového svalstva. Z klasických sportů je vhodné zejména plavání, kolo a severská chůze. Při skolióze se nedoporučuje vrcholový sport jakéhokoliv druhu, protože velmi jednostranně zatěžuje jednotlivé části těla.

Při výraznějších křivkách, resp. progresi stavu se vedle rehabilitace a cvičení indikuje korzet. Tento je ve většině případů zhotovený z plastu na míru, podle sádrového odlitku trupu pacienta a nosí se podle indikace lékaře. Ortéza / korzet / dokáže zpomalit progresi a zhoršování skoliotické křivky. Avšak dlouhodobé a neopodstatněné nošení podpůrného korzetu u pacientů se skoliózou v době růstu, často vede k vytvoření závažné svalové nerovnováhy. Svalová nerovnováha může narušovat koordinaci pohybu a může být příčinou degenerativních změn (protruze, hernie meziobratlové ploténky, klínovité obratle, spinální stenóza a pod.). Léčba korzetem je předepisována dětským pacientům, kteří ale velmi neradi spolupracují. Korzet je pomůcka, která mechanicky koriguje deformitu páteře. Tento korzet je třeba nosit i 24 hodin denně a proto bývá pro děti velkým traumatem.

Chirurgická léčba.

Operační metoda – kdy je čas na operaci?

Při plánování operační léčby, bere lékař – neurochirurg v úvahu, jak těžká je křivka postižené páteře a kde v páteři se vyskytuje. Obecně se operace doporučuje, když křivka zásadně přesáhne 50 stupňů. Současná klasická medicína disponuje operačními metodikami, které umí zakřivení páteře poměrně úspěšně korigovat. Jedním z častých výkonů u mladistvých je operace, při které se implantují rostoucí tyče, které umožňují zakřivení páteře částečně narovnat, při současném umožnění růstu postiženého dítěte. Po technické stránce se dají operovat i ty nejtěžší stavy, ale důležité bývá to, aby se deformity korigovali v rozumné míře. Operačně je možné odstranit i 120 stupňovou skoliózu, ale omezení představuje mícha, nervové struktury a cévy, které je vyživují. Totiž, při jejich přílišném napnutí během korekce u těžké deformity, by mohlo dojít k nevratným neurologickým změnám.

Operační léčbou je možné zasáhnout v různých fázích vývoje nemocné páteře, ať už v dospělém, nebo v adolescentním věku. Při operaci se páteř napřimuje, vyztužuje a rotuje pomocí šroubů, háčků a tyčí, které jsou ukotveny do zakřivených úseků páteře. Tak se dokáže křivka páteře zřetelně zlepšit a zpevnit. Skolióza se nejčastěji operuje ze zadní strany páteře přes dlouhý řez po celé délce hrudní páteře.

Přestože se jednoznačně jedná o zákrok, který má přinést pacientovi úlevu, je třeba si uvědomit, že s sebou nese i rizika. V první řadě je riziko v tom, že ačkoli se na jedné straně páteř zpevní, na druhé se části, které jsou nad a pod stabilizací stávají rizikovějšími a například v případě pádu dochází právě v těchto částech páteře ke zlomeninám, či jiným komplikacím a bolestem. Také by každý měl vědět, že šrouby, které se při takové operací zavádějí, většinou nejsou žádné maličké „šroubky“ a mít je v těle celý život není vůbec snadné. Přináší to s sebou nepříjemnosti, jako je doživotně omezená hybnost, komplikace s úsekem nad a pod stabilizací a život člověka a jeho pohybová aktivita je po operaci natrvalo omezená.

Je třeba si uvědomit, že operace je vždy poslední a nejrizikovější možnost léčby a musí to být v případě její aplikace skutečně opodstatněná a jediná správná volba.

ikona-sipkaVideo: Operace skoliózy.

operacia skoliozy

Alternativní léčba skoliózy.

Při alternativní léčbě se používá několik různých metod a prostředků, které by měly směřovat k ústupu bolesti /je-li přítomna/, zlepšení hybnosti a celkovému uvolnění a vyrovnání postižené páteře.

V případě alternativní léčby se jedná zejména o masáže, Dornovu metodu, akupunkturu, akupresuru, kloubní výživu a jiné.

Nejzásadnějším prostředkem k léčbě skoliózy je chiropraxe.

Zkušený terapeut po vyšetření a zhodnocení zdravotního stavu postupně uvolňuje a dává na nejsprávnější možné místo klouby pohybového aparátu, ale hlavně obratle páteře v souladu s potřebou daného pacienta. Znalost hierarchie a zapojení lidského těla umožňuje terapeutovi postupovat v souladu s platnými zákony, aby byla léčba skutečně úspěšná. Pokud se podaří dát na správné místo statiku celé páteře, pánev a kostrč, je téměř jisté, že nastane pozitivní změna v postavení páteře. Velmi záleží na tom, jaká je křivka skoliózy a také kde se daná křivka nachází, protože pokud je skolióza rozsáhlá a přesahuje 50 stupňů, terapie může mít jen omezený účinek.

Při skolióze bederní části páteře je úspěšnost vyrovnání křivky poměrně vysoká, ale pokud je přítomna rotovaná skolióza typu „S“ je okamžitá účinnost ošetření mnohem menší.

Je moudré zohlednit fakt, že tělo je jedna spojená nádoba a celostní přístup ke zdraví je velmi důležitý. V případě skoliózy, ať už u dítěte nebo dospělého jedince se jedná o dlouhodobý a chronický problém a při jeho řešení je třeba být patřičně trpělivý.

ikona-sipkaVideo:  Skolioza – jak na to?

Pridaj komentár